Està en: Inici>L'Entitat
  • L’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA) és una entitat pública empresarial adscrita a la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

    És l'instrument de la Generalitat per a desenvolupar les polítiques d'habitatge i administrar un parc públic format per més de 14.000 habitatges situats en diferents municipis de la Comunitat Valenciana. A més, també s'ocupa de la mobilització i gestió dels habitatges de protecció pública que són de la seua propietat.

    Així mateix, també participa de la gestió de sòl residencial i de sòl industrial-logístic del Parc Logístic de València, a través de l'Entitat de Gestió i Modernització del parc.

  • Reglament d'Organització i Funcionament.
  • Memòria Anual d'activitats 2021.
  • Memòria Anual d'activitats 2019.
  • Memòria Anual d'activitats 2018.
  • Memòria Anual d'activitats 2017.