Està en: Inici>L'Entitat
  • L’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA) és una entitat pública empresarial adscrita a la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

    EVHA és l'instrument de la Generalitat per a desenvolupar les polítiques d'habitatge i administrar un parc públic format per més de 13.000 habitatges situats en diferents municipis de la Comunitat Valenciana. A més, també s'ocupa de la mobilització i gestió dels habitatges de protecció pública que són de la seua propietat.

    La seua activitat té com a propòsit reforçar la funció social de l'habitatge, promovent i gestionant habitatges públics i participant en processos urbanístics i de remodelació d'aquells barris amb majors necessitats.

    Així mateix, EVHA també s'encarrega de la gestió de sòl residencial i de sòl industrial-logístic, concretament del Parc Logístic de València.

  • Reglament d'Organització i Funcionament.
  • Memòria Anual d'activitats 2017.
  • Memòria Anual d'activitats 2018.